خبرگزاري فارس: مدير برتر كشوري كانون جواد الائمه(ع) مشهد گفت:

خلأ اقدامات فرهنگي مداوم در مسئله حجاب همچنان مشهود است.

 

مهدي رجب‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت: اجرايي شدن طرح عفاف و حجاب نيازمند همكاري و تعامل تمام دستگاه‌هاي فرهنگي است كه در اين راستا هنوز در رابطه با كارهاي فرهنگي مستمر و مداوم از سوي تمام دستگاه‌هاي متولي خلا فرهنگي وجود دارد.

مدير برتر كشوري كانون جواد الائمه(ع) مشهد با اشاره به ضرورت فراهم كردن بسترهاي لازم به منظور اجرايي شدن كارهاي و اقدامات صورت گرفته در حوزه فرهنگي افزود: در راستاي فراهم كردن بسترهاي فرهنگي بايد يك تعامل گسترده ميان نهاد و متوليان حوزه فرهنگ و هنر كشور صورت گيرد امري كه تاكنون به صورت كامل شكل نگرفته است و اين مهم بايد در نهادهاي كشور اجرايي شود.

مدير برتر كشوري كانون جواد الائمه(ع) مشهد نقش رسانه‌ها در ارتقاي فرهنگي عمومي مردم در مسائل فرهنگي نظير عفاف و حجاب را مهم ارزيابي كرد و گفت: در اين راستا رسانه‌ها و به ويژه رسانه ملي نقش بسزايي دارد. وي ادامه داد: با توجه به ميزان نفوذ رسانه ملي در ميان خانواده‌ها در اين رابطه توجه به برنامه‌هاي ساخته شده به منظور پخش در صدا و سيما از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

مدير برتر كشوري كانون جواد الائمه(ع) مشهد اظهار داشت: دراين راستا متاسفانه برخي از برنامه‌هايي كه ازصدا و سيماي پخش مي‌شود بستر را براي توسعه ناهنجاري‌هاي اجتماعي نظير ترويج بد حجابي و تجمل‌گرايي فراهم مي‌كند. وي اظهار داشت: در اين راستا بايد مديران سازمان با نگاه ويژه به برنامه‌هاي ساخته شده، از پخش اين گونه برنامه‌ها جلوگيري كنند.

مدير برتر كشوري كانون جواد الائمه(ع) مشهد در بيان نقش كانون‌هاي فرهنگي مساجد گفت: انچه كه مسلم است تنها با نوشتن و بيان كردن مسائل مربوط به حجاب نمي‌توان اين مسئله را حل كرد و در اين رابطه بايد اقدامات اساسي صورت گيرد كه در اين راستا مسجد به عنوان سنگر و پايگاه فرهنگي نقش بسزايي در تقويت فكري اقشار عمومي دارد.